๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒, ๒๑.๐๖ น.
Salanoknoi -handheld edition

นิ ต ย ส า ร ร า ย ส ะ ด ว ก
งานเขียนใหม่ในช่วงเวลา ๗๒ ชั่วโมง


    ไม่มีเรื่องตีพิมพ์ใหม่ในช่วงเวลานี้

 

Salanoknoi -handheld edition
[go bottom]
ก ร ะ ด า น เ ส ว น า
แสดงข้อความในช่วง ๗๒ ชั่วโมง

M19224 : นกไพร
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒, ๒๑.๐๐ น.

สวัสดีจ้ะ นกน้อย เธอสบายดีไหม
ฉันว่า จะเข้ามาคุย กับเธอ สักเดือนละครั้ง(ก็ยังดี)

แต่วันนี้ เห็นว่า ที่บ้านเธอคง จะ กำลังตื่นเต้น กับการเปลี่ยนแปลง ที่ กำลัง
จะเริ่มต้น ตาม ที่ ได้ข่าว ว่า จะ ได้ ไปโวตผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ กันเร็วๆ นี้

เธอก็ ไปโวต สินะ ฉัน จะ เอาใจช่วย แล้ว เราคง จะ ได้คุยกันนะจ้ะ


หมายเหตุ : กำหนดช่วงเวลาได้ เช่น 100 ชั่วโมง = http://noknoi.com/palm/index.php?hours=100 กำหนดโหมดกราฟิค = http://noknoi.com/palm/index.php?pics=yes หรือ http://noknoi.com/palm/index.php?hours=100&pics=yes

 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ