นิตยสารรายสะดวก  A u t h o r's   T a l k  วันที่ ๐๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
น้อมคารวะสมาชิกนกน้อยท่ีเคารพทุกท่าน
กระผม เปิดฟ้า ก้องหล้า มีความภูมิใจเป็นอย่างย่ิ่งท่ีได้มีโอกาสสมัครเป็นสมาชิกของนกน้อย ผมเป็นนกน้อยตัวหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นนกน้อยตัวสุดท้ายในขณะนี้ กระผมยังไม่ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวนกน้อยน้อยมาก กระผมขอความกรุณาให้ท่านผู้เป็นพี่ทั้งหลายกรุณาแนะนำน้องใหม่ให้สามารถปรับตนเข้าเป็นมิตรทีดีของพวกพี่ ๆ ขอพี่ ๆ ได้โปรดกรุณา และอภัยในความผิดพลาดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของกระผมด้วย เช่น พิมพ์อยู่มันหายไปทั้งหมด ต้องเร่ิ่มต้นกันใหม่ บางครั้งเครื่องมันปิดเอาเฉย ๆ และการส่งเรืองสั้น วันเพ็ญ ซำ้กัน กระผมยอมรับผิดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของกระผมเอง

ในกรณีท่ีผม post เรื่องลงติด ๆ กันมิได้แสดงว่าเก่ง แล ะมีความสามารถ ในการเขียนแต่อย่างไดไม่ แต่เพราะผมได้เขียนไว่้ก่อนแล้ว จึงหยิบมาใช้ได้ทันที ถ้าไม่เหมาะสมกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวนกน้อย กรุณาอภัยให้ผมด้วย

น้องมีความภูมิใจและมีความสุขท่ีได้พบว่าพี่ ๆ ได้ให้ความเมตตาอ่่่่านเรื่องสั้น
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอความกรุณาแนะนำเมื่อได้พบข้อปกพร่องและส่ิ่งท่ีน่าจะพัฒนาได้ ขอขอบคุณล่วงหน้า

ผมคิดตามสามัญสำนึกและหลักจิตวิทยาว่า เปิดฟ้า ก้องหล้า เมื่อใครเจอแล้วคงจะไม่อยากเข้าไปคบหาสมาคม เพราะคำและความหมาย โปรดกรุณาอภัยให้น้องใหม่ด้วย มันมีในแบบฟอรมตอนสมัครเป็นสมาชิก ได้คิดอะไร คำนึงอย่างเดียว ไม่ให้ซ้ำกับนามของผู้อื่น เพราะเคยมีปัญหา นามปากกาตรงกับท่านอื่น เรื่องของเราเขาถือโอกาสยึดเป็นของเขาหมด

ส่ิงใดผิดพลาดกรุณาอภัยและแนะนำด้วย เพราะไม่สามารพบเห็นด้วยตนเองได้ ดังโบราณว่า หัวเองแตกดูไม่เห็น ถ้าหัวผู้อื่นแตกเห็นได้ง่ายและชัดเจน โปรดระลึกเสมอว่าน้องใหม่ ยังอ่อนด้อยประสบการณ์

สุดท้ายขอให้พี่ ๆ ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญและรักกันเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันตลอดไป

หมายเหตุ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกอันหนึ่ง คือกระผมเขียนคำทักเหล่านี้
ผิดท่ี ลงใน ท้ายเรื่องสั้นท่ีเขียน ซึ่งทางนกน้อยจัดไว้ให้ผู้เข้ามาอ่านได้เขียนแสดงความติดเห็น มันผิดพลาดตลอดมา กรุณาอภัยให้น้องด้วยนะครับ
เปิดฟ้า ก้องหล้า

 เขียนคุยกับเปิดฟ้า ก้องหล้า คลิกที่นี่ 

 

 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น