นิตยสารรายสะดวก  Contents  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
Introduction : [954 รายการ]
รวมบทกวี บทกลอน บทกาพย์ บทฉันท์ โคลง ลิเก สารพัน ที่มีรูปแบบ มีฉันทลักษณ์ มีสัมผัสนอก สัมผัสใน เชิญนักเลงกลอน มาสำเริงสำราญกันได้ ที่นี่
A-3839 อาลัยสมเด็จพ่อ โดย เฉลิม ชูสง [๑๒ พ.ย. ๒๕๕๙]
อาลัยสมเด็จพ่อ เหมือนตะวันลาลับ​กับเหลี่ยมโลก ทุกดวงใจวิโยคโศกกำศรวล น้ำตาหลั่งดุจท่วมนองช่อง​เขาควน สุดปันป่วนปานทะเลคลั่งหลั่งน้ำนอง ไม counter:๔๕๙

A-3838 อาลัยมหาราช โดย เฉลิม ชูสง [๐๖ พ.ย. ๒๕๕๙]
​พระลาลับโศกเศร้าเคล้าวิโยค ชนทั่วโลกแซ่ซร้องร้องสรรเสริญ จรรยาวัตร์กษัตราเห็นเด่นเหลือเกิน โลกสรรเสริญมหาราช เหนือชาติใด ยูเนสโก มอบรางวัล ส counter:๔๕๘

A-3837 อาลัยมหาราช โดย เฉลิม ชูสง [๐๖ พ.ย. ๒๕๕๙]
​พระลาลับโศกเศร้าเคล้าวิโยค ชนทั่วโลกแซ่ซร้องร้องสรรเสริญ จรรยาวัตร์กษัตราเห็นเด่นเหลือเกิน โลกสรรเสริญมหาราช เหนือชาติใด ยูเนสโก มอบรางวัล ส counter:๔๒๔

A-3836 อาลัยมิเว้นวัน โดย เฉลิม ชูสง [๐๕ พ.ย. ๒๕๕๙]
​พระ เดินทางอย่างชาชินถิ่นกันดาร ทรงขับผ่าน​เขาควนล้วนฝุ่นฟุ้ง ลุยน้ำลุยโคลนกระโจนพุ่ง ​เพื่อพยุงทุกชีวิตผลิตผลงาน counter:๔๒๘

A-3835 ขอบคุณทุกกำลังใจ โดย เฉลิม ชูสง [๐๔ พ.ย. ๒๕๕๙]
ขอบคุณทุก​กำลังใจ ​กำลังใจท่านมอบให้​ได้เลอเลิศ ช่วยให้เกิดแสงศิลป์จินต์สดใส ​แม้นเส้นชัยเหมือนร้างห่างแสนไกล ​จะก้าว​ไปจนสุดไม่หยุดรอ ขอขอบค counter:๔๓๒

A-3834 สิ้นพ่อวิปโยคโลกโศกา โดย เฉลิม ชูสง [๐๔ พ.ย. ๒๕๕๙]
สิ้นพ่อวิปโยคโลกโศกา อาทิตย์ลับมืดมิดจิตโหยไห้ ทุกราวไพรอาดูรศูนย์เสียขวัญ ​พระราชาสยามงามดุจเทวัน โลกโศกศัลย์​พระองค์ลับสวรรคาลัย มวลมนุษย์โศก counter:๔๔๙

A-3833 ต้อนรับ ผ.อ.คนใหม่ โดย เฉลิม ชูสง [๐๒ พ.ย. ๒๕๕๙]
ย้ายมาใหม่ ยินดีต้อนรับ ก่อนลาไกล ย้ายมาใหม่ สดใสยิ่ง มา​เป็นมิ่ง บ้านขัน อันสดใส ​เป็น ผอ. ตระการ งานจริงใจ ย้าย​ไปย้าย​ไป มากประสบการณ์ counter:๑๖๕๓

A-3832 อาลัยพระลาลับ โดย เฉลิม ชูสง [๐๒ พ.ย. ๒๕๕๙]
​พระลาลับโศกเศร้าเคล้าวิโยค ชนทั่วโลกแซ่ซร้องร้องสรรเสริญ จรรยาวัตร์กษัตราเห็นเด่นเหลือเกิน โลกสรรเสริญมหาราช เหนือชาติใด ยูเนสโก มอบรางวัล ส counter:๔๔๓

A-3831 ดอกไม้บาน โดย เฉลิม ชูสง [๐๑ พ.ย. ๒๕๕๙]
ดอกไม้บาน บุบผา สุมาลี นวสีก็แย้มบาน พฤกษาสุมามาลย์ ตลกาลวิไลพรรณ แสงส่องอรุณจ้า รตนาวะวับวัน หยาดน้ำ​จะหยดพลัน ก็​จะค้าง ณ กลางแดน ทอแส counter:๔๔๖

A-3830 ทำนา โดย เฉลิม ชูสง [๐๑ พ.ย. ๒๕๕๙]
ทำนา กลางแดดเผาเงาฟ้าไม่มาป้อง มีวัวสองแอกไถใจหรรษา พลิกแผ่นดิน​เป็นทองมองคันนา ​เพื่อค้นหา​ความสุขซุกกลางใจ กลางพายุฝนกระหน่ำทำไม่หยุด เสียม counter:๔๒๐

A-3829 แมว โดย เฉลิม ชูสง [๐๑ พ.ย. ๒๕๕๙]
แมว ย่างแผ่วเบาดุจสำลี​ที่ตกพื้น ยาม​ที่ยืนน่าขามงามดุจเสือ รวดเร็วปานงูฉกนรกเจือ ตะครุบเหยื่อดุจฟ้าผ่าลงดิน สายตาคมมีตบะน่าเกรงขาม สบตาหวามหว counter:๔๓๗

A-3828 ย้อนดวงมาน โดย เฉลิม ชูสง [๒๙ ต.ค. ๒๕๕๙]
ย้อนดวงมาน ​ทั้งทีนอง น้ำตาไหล ใจเหว่หว้า ภาพกิจกรรรม พ่อนั้น​ ฉันตรึงตา สุดห่วงหาอาวรณ์ย้อนดวงมาน ​พระ​เป็นดาว พราวสว่าง กลางใจร counter:๔๕๘

A-3827 ถึงนกหวีด โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙]
ถึงนกหวีด นกหวีดกรีดร้องก้องเวหา ​ไป​ไป มามา น่าสงสาร ​เพื่อน​เพื่อน หญิงชายไม่รำคาณ นี้​คือบ้านพักพิง​ได้อิงใจ สนทนากันบ้างอย่างมวลมิตร อ counter:๔๖๔

A-3826 ถึงนกหวีด โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙]
ถึงนกหวีด นกหวีดกรีดร้องก้องเวหา ​ไป​ไป มามา น่าสงสาร ​เพื่อน​เพื่อน หญิงชายไม่รำคาณ นี้​คือบ้านพักพิง​ได้อิงใจ สนทนากันบ้างอย่างมวลมิตร อ counter:๔๓๐

A-3825 ตามรอยบาท โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙]
ตามรอยบาท​ สุดหวั่นหวิวปลิวไสวใจสะท้อน เหมือนมีก้อนโลกันท์ ยันแน่นอก น้ำตาเอ่อหล่นไหลลงปกปก เหมือนลูกนกขาดรัง ​ทั้งโพธิ์ไทร ​พระบิดา แห่ counter:๔๔๖

A-3824 ในหลวง โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙]
แด่ในหลวง ทุกหยาดหยดน้ำตาดุจฟ้าหลั่ง ทุก​ความหลังยังผ่องใสใจห่วงหา กราบ​พระบาท​ทุกกิจวัตรลูกศรัทธา พ่ออำลาน้ำตาหลัง​ทั้งแผ่นดิน เฉลิม counter:๔๕๒

A-3822 เจ็ดสิบปีที่ทรงครองราฎร์ โดย เฉลิม ชูสง [๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๙]
70 ปี​ที่ครองราษฎร์ ​พระองค์ทรงครองราชย์อย่างอาจหาญ เยี่ยมทุกบ้านมิหวั่นภัยในใต้หล้า ทรงเสาะหา​ความยากเข็นเย็นประชา ภัยนานาทรงปัดเป่าทุกเหล่าพาล counter:๔๘๑

A-3821 เจ็ดสิบปีท่ีราษฎร์มีสุข โดย เฉลิม ชูสง [๐๒ มิ.ย. ๒๕๕๙]
เจ็ดสิบปีราษฎร์มีสุข เฉลิม ชูสง เรา​จะครองราชย์​โดยธรรม​เป็นคำอรรถ ​พระองค์ตรัสวันเสวยไอศวรรค์ จากวันนั้น​ถึงวันนี้​ที่ทรงธรรม์ ทรงสร้างสรรค์ดุจธาร counter:๔๘๓

A-3820 กด line มอบให้เธอ โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙]
กด Line มอบให้เธอ กด Line แนบกลอน ​เป็นพรชัย ฝากดวงใจ ส่ง​ไป ​ใครคนหนึ่ง​ สอด​ความรัก ​ความคิดถึง ​ซึ่งตราตรึง ให้​ไปถึง คนคนนั้น​ counter:๔๖๗

A-3819 สงกรานตฺ โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙]
สงกรานต์ ศุกร์สิบห้า สงกรานต์ ปานสวรรค์ เทพช่วยกัน อวยพร ร่อนมาถึง อีกอำนาจ ตรัยรัตน์ กษัตริย์ตรึง ร่วม​เป็นหนึ่ง​ สงกรานต์ counter:๔๕๙

A-3818 สงกรานต์วันรัก โดย ปอ เปลือกไม้ [๑๐ เม.ย. ๒๕๕๙]
สงกรานต์วันร้อนเกินผ่อนพัก น่าตระหนักตระนกจิตโลกบิดผัน ร้อนเกินแล้งหนักมากทุกวัน ไหวหวั่นวันร้อนเกินผ่อนปรน ใจเย็นหยุดร้อนแค่ผ่อนผัน หยุดวันร้อนใ counter:๔๓๔

A-3817 พระมารดาแห่งมรดกไทย โดย เฉลิม ชูสง [๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙]
​พระมารดาแห่งมรดกไทย ​พระแม่แห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า มรดกแห่งพารา ​พระส่งเสริม หนังโนราห์ ศิลปิน ศิลป์ต่อเติม จากแรกเริ่มจน​เพื่องฟู สู่มวลช counter:๔๓๗

A-3816 พรวันศุกร์ โดย เฉลิม ชูสง [๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙]
พรวันศุกร์ ถึงวันศุกร์สุขสำราญปานเมืองฟ้า เปี่ยมบุญญาบารมี​ที่สร้างสม ทุกหยาดเหงื่อสร้างสรรค์นั้น​ชื่นชม โลกนิยมสรรเสริญเพลินสุขใจ counter:๔๐๒

A-3815 คอรับชั่น โดย เฉลิม ชูสง [๒๒ ก.พ. ๒๕๕๙]
คอรับชั่น คอรับชั่น ทำให้คน ทุรนย่ิ่ง บ้างแย่งชิง ฆ่าฟัน ห่ำหั่นมิตร ทำลายล้าง ผู้ขัดขวาง ทางวิกฤต counter:๔๐๖

A-3814 มาฆบูชา โดย เฉลิม ชูสง [๒๒ ก.พ. ๒๕๕๙]
วันมาฆบูชา ​คือ...​...​...​ วันสมบูรณ์แห่งพุทธสุดสิ้นโศก วันเริ่มปฏิโมกข์โลกสุขสันต์ จงสมบูรณ์พูนสุขทุกคืนวัน ทุก​ความฝันสมบูรณ์พูนทวี counter:๔๐๐

แสดงผลครั้งละ 25 รายการ | รายการถัดไป

 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น