นิตยสารรายสะดวก  Contents  วันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
Introduction : [937 รายการ]
รวมบทกวี บทกลอน บทกาพย์ บทฉันท์ โคลง ลิเก สารพัน ที่มีรูปแบบ มีฉันทลักษณ์ มีสัมผัสนอก สัมผัสใน เชิญนักเลงกลอน มาสำเริงสำราญกันได้ ที่นี่
A-3827 ถึงนกหวีด โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙]
ถึงนกหวีด นกหวีดกรีดร้องก้องเวหา ​ไป​ไป มามา น่าสงสาร ​เพื่อน​เพื่อน หญิงชายไม่รำคาณ นี้​คือบ้านพักพิง​ได้อิงใจ สนทนากันบ้างอย่างมวลมิตร อ counter:๙๐

A-3826 ถึงนกหวีด โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙]
ถึงนกหวีด นกหวีดกรีดร้องก้องเวหา ​ไป​ไป มามา น่าสงสาร ​เพื่อน​เพื่อน หญิงชายไม่รำคาณ นี้​คือบ้านพักพิง​ได้อิงใจ สนทนากันบ้างอย่างมวลมิตร อ counter:๕๑

A-3825 ตามรอยบาท โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙]
ตามรอยบาท​ สุดหวั่นหวิวปลิวไสวใจสะท้อน เหมือนมีก้อนโลกันท์ ยันแน่นอก น้ำตาเอ่อหล่นไหลลงปกปก เหมือนลูกนกขาดรัง ​ทั้งโพธิ์ไทร ​พระบิดา แห่ counter:๕๕

A-3824 ในหลวง โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙]
แด่ในหลวง ทุกหยาดหยดน้ำตาดุจฟ้าหลั่ง ทุก​ความหลังยังผ่องใสใจห่วงหา กราบ​พระบาท​ทุกกิจวัตรลูกศรัทธา พ่ออำลาน้ำตาหลัง​ทั้งแผ่นดิน เฉลิม counter:๕๐

A-3822 เจ็ดสิบปีที่ทรงครองราฎร์ โดย เฉลิม ชูสง [๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๙]
70 ปี​ที่ครองราษฎร์ ​พระองค์ทรงครองราชย์อย่างอาจหาญ เยี่ยมทุกบ้านมิหวั่นภัยในใต้หล้า ทรงเสาะหา​ความยากเข็นเย็นประชา ภัยนานาทรงปัดเป่าทุกเหล่าพาล counter:๗๗

A-3821 เจ็ดสิบปีท่ีราษฎร์มีสุข โดย เฉลิม ชูสง [๐๒ มิ.ย. ๒๕๕๙]
เจ็ดสิบปีราษฎร์มีสุข เฉลิม ชูสง เรา​จะครองราชย์​โดยธรรม​เป็นคำอรรถ ​พระองค์ตรัสวันเสวยไอศวรรค์ จากวันนั้น​ถึงวันนี้​ที่ทรงธรรม์ ทรงสร้างสรรค์ดุจธาร counter:๗๒

A-3820 กด line มอบให้เธอ โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙]
กด Line มอบให้เธอ กด Line แนบกลอน ​เป็นพรชัย ฝากดวงใจ ส่ง​ไป ​ใครคนหนึ่ง​ สอด​ความรัก ​ความคิดถึง ​ซึ่งตราตรึง ให้​ไปถึง คนคนนั้น​ counter:๘๓

A-3819 สงกรานตฺ โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙]
สงกรานต์ ศุกร์สิบห้า สงกรานต์ ปานสวรรค์ เทพช่วยกัน อวยพร ร่อนมาถึง อีกอำนาจ ตรัยรัตน์ กษัตริย์ตรึง ร่วม​เป็นหนึ่ง​ สงกรานต์ counter:๗๕

A-3818 สงกรานต์วันรัก โดย ปอ เปลือกไม้ [๑๐ เม.ย. ๒๕๕๙]
สงกรานต์วันร้อนเกินผ่อนพัก น่าตระหนักตระนกจิตโลกบิดผัน ร้อนเกินแล้งหนักมากทุกวัน ไหวหวั่นวันร้อนเกินผ่อนปรน ใจเย็นหยุดร้อนแค่ผ่อนผัน หยุดวันร้อนใ counter:๗๕

A-3817 พระมารดาแห่งมรดกไทย โดย เฉลิม ชูสง [๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙]
​พระมารดาแห่งมรดกไทย ​พระแม่แห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า มรดกแห่งพารา ​พระส่งเสริม หนังโนราห์ ศิลปิน ศิลป์ต่อเติม จากแรกเริ่มจน​เพื่องฟู สู่มวลช counter:๘๘

A-3816 พรวันศุกร์ โดย เฉลิม ชูสง [๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙]
พรวันศุกร์ ถึงวันศุกร์สุขสำราญปานเมืองฟ้า เปี่ยมบุญญาบารมี​ที่สร้างสม ทุกหยาดเหงื่อสร้างสรรค์นั้น​ชื่นชม โลกนิยมสรรเสริญเพลินสุขใจ counter:๘๕

A-3815 คอรับชั่น โดย เฉลิม ชูสง [๒๒ ก.พ. ๒๕๕๙]
คอรับชั่น คอรับชั่น ทำให้คน ทุรนย่ิ่ง บ้างแย่งชิง ฆ่าฟัน ห่ำหั่นมิตร ทำลายล้าง ผู้ขัดขวาง ทางวิกฤต counter:๙๔

A-3814 มาฆบูชา โดย เฉลิม ชูสง [๒๒ ก.พ. ๒๕๕๙]
วันมาฆบูชา ​คือ...​...​...​ วันสมบูรณ์แห่งพุทธสุดสิ้นโศก วันเริ่มปฏิโมกข์โลกสุขสันต์ จงสมบูรณ์พูนสุขทุกคืนวัน ทุก​ความฝันสมบูรณ์พูนทวี counter:๘๗

A-3813 รัก โดย ปอ เปลือกไม้ [๑๘ ก.พ. ๒๕๕๙]
ทุกคืนค่ำย้ำจิตว่าคิดถึง จิตคำนึงคำนวนใจยังใฝ่ฝัน ทุกทิวาราตรี​เป็นนิรันดร์ ยังสุขสันต์สดใสเหมือนใกล้กัน จักจดจำวันจากพรากนวลน้อง เกินประคองคู่ไว้ counter:๘๖

A-3812 วาเลนไทน์ โดย เฉลิม ชูสง [๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙]
วาเลนไทน์ 2016 วาเลนไทน์ ปีนี้ปีปลูกรัก โลกประจักษ์ผลรักภักดีทั่ว รักสร้างสรรค์ไม่ทำลายให้มืดมัว รักไร้ชั่ว ​ที่แตกต่าง สร้างจากมาร counter:๘๒

A-3811 คอรับชัน โดย เฉลิม ชูสง [๐๒ ก.พ. ๒๕๕๙]
คอรับชั่น คอรับชั่น นั้น​ปล้น คนบ้านเอง ชนนักเลง ​เขาไ ม่ทำ ระกำแสน ​คือทำร้าย สายเลือด เหือดแห้งแดน สุดแร้นแค้น สรรเสริญ เยินยอคุณ คำสา counter:๘๑

A-3810 ทะเลใจ โดย เฉลิม ชูสง [๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙]
ทะเลใจ ทะเลเพลิงเริงร้อน​เป็นฟอนพุ่ง น้ำเดือดพลุ่งร้อนแรงแดงสดใส ทะเลเพลิงเริงร้อนกว่าฟอนใด ภายในใจของฉันนั้น​นานมา เพลิงราคะ​กระจายอ้อมล้อมกายร counter:๗๗

A-3809 พระคุณครู โดย เฉลิม ชูสง [๑๗ ม.ค. ๒๕๕๙]
​พระ คุณครู วสันตดิลกฉันท์ คุณครูประเสริฐคุณะวิไล อุระใสประพฤติดี ช่วยศิษย์ ประจักษ์อริยศรี ทวิคุณประจักษ์ใจ กอ กา ประดิษฐ์อุระประสงค์ ทวิองค์​พระพรชัย counter:๑๐๖

A-3808 อาลัยอำลา โดย เฉลิม ชูสง [๐๗ ม.ค. ๒๕๕๙]
อาลัยอำลา คุณตาจัด เพิ่มบุญ คุณตาจัดจำลาฟ้าลิขิต ด้วยแรงฤทธิ์​ที่กรรมนำเสนอ​ ผลแห่งกรรมดุจเงา​ที่เราเจอ อาจพลั้งเผลอ ตามผล​ที่ตนทำ counter:๘๗

A-3807 พรปีใหม่ โดย เฉลิม ชูสง [๐๔ ม.ค. ๒๕๕๙]
พรปีใหม่ พรปีใหม่ ธันวามหาราช ​พระนักปราชญ์เปี่ยมรักมีหลักฐาน ทรงห่วงราษฎร์ห่วงไทยนิรันดร์กาล เยี่ยมถึงบ้านผ่านแดนแสนปลื้มใจ พร counter:๗๓

A-3806 เฉลิมพระชนมพรรษา โดย เฉลิม ชูสง [๐๔ ม.ค. ๒๕๕๙]
เฉลิม​พระชนมพรรษามหาราช บารมี​พระเกริกฟ้าทั่วหล้าน้อม บารมีเลิศล้อม​พร้อมรักษา ปวงประชาชาวไทยวิไลพา สุขชีวาเลิศล้ำทุกค่ำวัน เฉลิม​พระช counter:๗๘

A-3805 ตายทั้งเป็น โดย เฉลิม ชูสง [๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘]
เหมือนตาย​ทั้ง​เป็น ส่งLine สังสรรค์ เช้า​ยันค่ำ ​เพื่อตอกย้ำ ​ความสัมพันธ์ นั้น​สูงส่ง ฝากดวงใจ ใส่ Line ให้ดำรง ลำนำตรง ส่งดวงใจ ​ไปถึงเธอ counter:๗๘

A-3804 แด่ ปัทมพร - เอกชัย โดย เฉลิม ชูสง [๒๒ พ.ย. ๒๕๕๘]
แด่ปัทมพร - เอกชัย เดือนสิบสอง ขึ้น​สิบสามค่ำ วันนำโชค ถูกโฉลก “ปัทมพร” อัปสรสวย “เอกชัย” ร่วมวิวาห์ โชคพาอำนวย ญาติญาติช่วย​เป็นพยานงานมงคล counter:๖๙

A-3803 ปั่นเพื่อพ่อ โดย เฉลิม ชูสง [๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘]
ปั่น​เพื่อพ่อ ​เป็นพลัง คน​ทั้งชาติ ถวายแด่ ​พระบาท​ ​พระเจ้าอยู่​หัว ​พระภูมิพล มหาราช ปราชญ์เกรงกลัว สถิตทั่ว ​ความภักดี มีเกื้อกูล ​เป็นถนนเ counter:๗๖

A-3802 กฐินสามัคคี โดย เฉลิม ชูสง [๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘]
กฐินสามัคคี ประเพณีทอดกฐินสิ้นพรรษา อนิสงฆ์​ความอดทนคนขยัน ภาวนาสมาธิทุกวี่วัน ​ได้ร่วมกันจรรโลงดำรงธรรม อนิสงฆ์ครบพรรษารับกฐิน ในแผ่นดินวัดละ counter:๘๒

แสดงผลครั้งละ 25 รายการ | รายการถัดไป

 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น