งานเขียนเรื่องนี้ (นอกคอก) ผู้เขียนยังเขียนไม่เสร็จ