นิตยสารรายสะดวก  Poem  ๐๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
กลอนดอกสร้อยครูคำสอน
ส. อิศราลักษณ์
 ลูกเอ๋ยลูกศิษย์
ครูยังคิดยังหวังจะสั่งสอน
เจ้านั้นเป็นเหมือนลูกน้อยในอุทรณ์
จึงเขียนกลอนบอกเจ้าให้เข้าใจ
อย่าตำหนิติเตียนงานที่เขียน
ครูนั้นเพียรตั้งใจได้อาศัย
เจ้านั้นเป็นอนาคตของชาติไทย
ครูจึงได้หวังให้เจ้านั้นดีเอย

หนูเอ๋ยหนูจ๋า
เจ้าเกิดมาต้องเรียนเพียรศึกษา
อย่าเกียจคร้านการงานคือวิชา
ใช้ปัญญาช่วยคิดเร่งรีบเรียน
ให้เจ้าจงเฝ้าอดทนตนเป็นครู
ได้ความรู้ไว้คอยค่อยอ่านเขียน
จงตั้งใจหาความรู้ในบทเรียน
จงพากเพียรภายหน้าสบายเอย

นักเอ๋ยนักเรียน
ยังอ่านเขียนไม่คล่องต้องฝึกฝน
หาวิชาความรู้มาใส่ตน
เกิดเป็นคนต้องคิดดีมีวินัย
มาเล่าเรียนจงเคารพครูบาสอน
ท่านว่าวอนอย่าโกรธโทษนิสัย
ด้วยคุณครูรักหนูอยู่ในใจ
จะหาใครดีเท่าครูหายากเอย

เด็กเอ๋ยเด็กดื้อ
ครูไม่ถือเพราะรู้ว่าเด็กฉลาด
แต่อย่าดื้อเกินงามทรามอุจาด
จงอย่าขาดมารยาทงดงามไทย
หากจะดื้อดื้อพองามดูน่ารัก
ให้รู้จักภาษาน่าเลื่อมใส
คุณครูนี้อยากบอกด้วยห่วงใย
เจ้าจะไปเป็นผู้ใหญ่วันหน้าเอย

คิดเอ๋ยคิดดี
เจ้าจงมีคุณธรรมนำสมอง
ให้คิดก่อนทำงานการทดลอง
เจ้าจงมองการณ์ภายหน้าค่อยกระทำ
สิ่งไหนดีสิ่งไหนผิดคิดดูก่อน
จงนั่งนอนคิดให้ใจมันหนำ
จนได้ข้อคิดดีในถ้อยคำ
ให้จดจำครูสอนนักเรียนเอย

ความเอ๋ยความรู้
อยู่กับครูมีมากเร่งศึกษา
ให้เล่าเรียนได้มาซึ่งปัญญา
ในภายหน้าต้องใช้หล่อเลี้ยงตน
อยู่ที่ใดอยากเรียนก็เรียนได้
ที่แห่งไหนก็มีครูทุกแห่งหน
จงหาทางเล่าเรียนให้เป็นคน
เจ้าอยู่บนเส้นทางการเรียนเอย

พูดเอ๋ยพูดมาก
ระวังปากจะมีที่หมองศรี
คุณครูนั้นตั้งใจมีไมตรี
สอนให้เจ้าได้ดีมีความรู้
เมื่อครูถามเจ้าจงเร่งรีบตอบ
ครูไม่ชอบอมขี้ฟันอยู่น่ะสู
ปากเธอเหม็นจนไม่กล้าจะตอบครู
หรือไม่รู้คำตอบเพราะคุยเอย

ใฝ่เอ๋ยใฝ่รู้
มันเคียงคู่การเรียนเป็นหนักหนา
เมื่อเล่าเรียนตั้งใจใฝ่วิชา
อ่านเนื้อหาจนกระจ่างแจ่มแจ้งใจ
ถือว่าเป็นเด็กใฝ่รู้และใฝ่เรียน
เจ้าพากเพียรอนาคตจะสดใส
จงเป็นเด็กดีดีนี้ต่อไป
อนาคตจะสดใสแน่นอนเอย

ชอบเอ๋ยชอบเล่น
จนติดเป็นนิสัยใครรู้หนอ
เล่นปนเรียนระวังน้ำตาคลอ
ได้ตัวรอไปเชยชมเล่นไม่เป็น
ให้รู้จักเวลาเล่นเวลาเรียน
อย่าผิดเพี้ยนเล่นปนเรียนให้ครูเห็น
การต่อไปจะได้ไม่ลำเค็ญ
แยกให้เป็นเจ้าจะเล่นหรือเรียนเอย

แต่งเอ๋ยแต่งกาย
ฝ่ายปกครองนั้นหมายจะจับผิด
จงแต่งตัวให้สุภาพอยู่เป็นนิตย์
ให้มิดชิดถูกระเบียบฝ่ายปกครอง
เป็นนักเรียนควรแต่งตัวให้เหมาะสม
ทั้งทรงผมเสื้อผ้าไม่มัวหมอง
เป็นแบบอย่างถูกต้องตามครรลอง
ถูกทำนองน่าชมรื่นรมย์เอย

ทะเอ๋ยทะเลาะ
มันเป็นเปราะไปสู่ความฉิบหาย
เป็นหนทางไปสู่ความวอดวาย
คนมากมายหลงผิดจิตมืดมน
ความรุนแรงไม่เกิดประโยชน์สุข
มีแต่ทุกข์ครอบงำจนสับสน
ใช้สมองยุติความวกวน
เกิดเป็นคนแก้ปัญหาให้เป็นเอย

ส่งเอ๋ยส่งงาน
อย่าเกียจคร้านรีบทำงานส่งหนูจ๋า
การทำงานช่วยฝึกตนคนก้าวหน้า
ใช้วิชาเป็นทุนคืนกำไร
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้งานหนัก
จะรู้จักว่าเบาเพราะอาศัย
งานที่ทำส่งมาครั้งเยาว์วัย
ตอนเรียนเล่าเข้าใจแต่ก่อนเอย

อ่อนเอ๋ยอ่อนหวาน
เหมือนน้ำตาลอยู่ในก้นแก้วใส
มองเห็นแสงแวววับอยู่แต่ไกล
เมื่อชิมในก้นแก้วหวานละมุน
เหมือนวาจาคำพูดที่หวานหู
น้ำคำดูถึงใจใช่ลมหมุน
ถ้อยคำหวานไพเราะเป็นต้นทุน
คอยเจือจุนคุ้มครองพาทีเอย

น้ำเอ๋ยน้ำใจ
มีอยู่ในเด็กไทยร่วมสมัย
จงเป็นเด็กที่ดีนี้ต่อไป
คอยห่วงใยผองเพื่อนในหมู่ชน
ให้แบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก
ความทุกข์โศกจะบรรเทาทุกข์แห่งหน
เมื่อมีน้ำหล่อเลี้ยงใจกันทุกคน
ความสับสนมิแทนที่น้ำใจเอย

จิตเอ๋ยจิตอาสา
ในอุราจิตเจ้าจงช่วยเหลือ
ให้สิ่งดีมีน้ำใจคอยจุนเจือ
จงเอื้อเฟื้อผู้อยู่ร่วมรวมสังคม
เจ้าจะเป็นต้นกล้าที่เติบใหญ่
กล้าน้ำใจแทนที่ที่ขื่นขม
แทนผู้ที่เคยทุกข์ทุกข์ระทม
แทนใจตรมขาดน้ำใจต่อไปเอย

ความเอ๋ยความสะอาด
อย่าให้ขาดปฏิบัติเป็นนิสัย
หมั่นดูแลห้องเรียนให้วิไล
เมื่อมองไปสะอาดตาน่าเล่าเรียน
ความสะอาดพาใจให้สุขี
เป็นสิ่งดีที่เราได้อ่านเขียน
ผู้อื่นนั้นชอบแวะมาเยี่ยมเยียน
ในห้องเรียนของเราทุกวันเอย

กตัญเอ๋ยกตัญญู
จงเป็นผู้รู้คุณท่านสั่งสอน
ให้เห็นแก่ความทุกข์ยากพ่อแม่วอน
จงว่านอนสอนง่ายท่านลำเค็ญ
ให้ตอบแทนพ่อแม่ที่แก่เฒ่า
ขอให้เจ้าดูแลแม้ยามเข็ญ
จะจนมีลำบากถึงยากเย็น
เจ้าจงเป็นผู้ทดแทนคุณท่านเอย

จบเอ๋ยจบคำสอน
จากบทกลอนดอกสร้อยร้อยความหวัง
ให้ลูกศิษย์เป็นคนดีสมใจดัง
ที่ครูตั้งใจไว้แต่ต้นมา
ให้เจ้านำคำสอนจากใจนี้
ไปเป็นที่ยึดถือต่อไปหนา
ครูมอบให้ลูกศิษย์ทุกคราวครา
กี่รุ่นมาจงจำคำสอนเอย
 
F a c t   C a r d
Article ID A-3311 Article's Rate 53 votes
ชื่อเรื่อง กลอนดอกสร้อยครูคำสอน
ผู้แต่ง ส. อิศราลักษณ์
ตีพิมพ์เมื่อ ๐๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
ตีพิมพ์ในคอลัมน์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
จำนวนผู้เปิดอ่าน ๕๑๕๘ ครั้ง
จำนวนความเห็น ๘ ความเห็น
จำนวนดอกไม้รวม ๒๔๕
| | | |
เชิญโหวตให้เรตติ้งดอกไม้แก่ข้อเขียนนี้  
R e a d e r ' s   C o m m e n t
ความเห็นที่ ๑ : ศาลานกน้อย [C-16361 ], [000.000.000.000]
เมื่อวันที่ : 04 ต.ค. 2552, 16.44 น.

ผู้อ่าน​ที่รัก,

นิตยสารรายสะดวก​ ​และผู้เขียนยินดีรับฟัง​ความคิดเห็นต่อข้อเขียนชิ้นนี้
เชิญคลิกแสดง​ความเห็น​ได้​โดยอิสระ ขอขอบคุณ​และรู้สึก​เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการมี​ส่วนร่วมของท่านในครั้งนี้...​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒ : เด็กบ้านนอก [C-16367 ], [203.144.130.176]
เมื่อวันที่ : 06 ต.ค. 2552, 08.05 น.

ดีครับ​ ทำให้นึกถึงสมัยเรียนเลย​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓ : ครูคุณธรรม [C-16371 ], [202.143.139.227]
เมื่อวันที่ : 06 ต.ค. 2552, 16.12 น.

ขอบคุณเด็กบ้านนอก​ที่แวะเข้ามาอ่านงานเขียนครูคุณธรรม งานเขียนของเด็กบ้านนอกน่าสนใจ ตอนนี้พึ่งมีโอกาสเข้ามา​เป็นนักเขียนยังอ่านงานเขียนเด็กบ้านนอก​ได้ไม่หมด โอกาสหน้า​จะพยายามหาเวลาอ่านค่ะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๔ : O.K ม๊อกค่า [C-18068 ], [180.180.8.238]
เมื่อวันที่ : 02 ก.พ. 2554, 09.42 น.

กลอนสนุกดีนะคะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๕ : น้องเอม อรสา เด็กวัดพระงาม [C-18417 ], [202.91.19.195]
เมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2554, 18.49 น.

เเต่งกลอน​ได้ดีค่ะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๖ : มะขวิด [C-18817 ], [203.170.252.2]
เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2555, 13.55 น.

เหมือน​เป็นการรวบรวมกลอน​ที่​แต่งไว้หรือเปล่าครับ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๗ : เปิดฟ้า ก้องหล้า [C-19130 ], [171.7.249.120]
เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2558, 13.02 น.

สวัสดีคุณ ส.อิสราลักษณ์ ท่ีเคารพนับถือ

กระผมอ่านบทดอกสร้อยแล้ว​รู้สักประทับใจ​และภูมิใจใน​ความสามารของคุณ ​ความหมาย​และการสรุปดีมาก

กระผมขอขอบ​พระคุณท่ีมี​ความกรุณาแวะ​ไปอ่านเรื่อง​สั้น​พร้อมคำวิจารณ์อย่างดี​และมีดอกไม้ให้ด้วย ขอบ​พระคุณมาก ๆ​ ครับ​ ​จะขอเขียน​เป็นบทร้อยกรองแสดง​ความชื่นชมพอหอมปากหอมคอ ในฐานะมิตรใหม่ ในวงการศาลานกน้อย จิตใจอยู่เหนือส่ิงอื่นใด มิตรหรือศัตรูอยู่ท่ีใจนี่แหละ​ครับ​ ขอให้คุณประสบ​แต่โชคดีตลอด​ไป สวัสดครับ​

ขอขอบคุณคุณส.อิศราลักษณ์

ผู้แหลมหลักซึ้งธรรมจากคำสอน

ธรรมชาติพุทธองค์ ทรงสุนทร

ผลจงย้อนสุข สวัสดิ์ พิพัฒน์ใจ

ท่านมองธรรมล้ำค่าน่าสรรเสริญ

ผู้เจริญจรุงธรรม นำสดใส

ส่ิงท่านเห็นสร้างสรรค์กว่ากว่าอันใด

ไม่มีภัยทุกข์ร้อนกร่อนดวงมาน

จงสุขสวัสดิ์สมหวัง​ทั้งชีวิต

มากด้วยมิตรลาภยศเกียรติสดหวาน

ชื่อกระฉ่อน กระจายฟ้า ไร้อาทร

สิ้นทุกข์ร้อน สุขสันติ์ทุกวันคืน

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๘ : ส.อิศราลักษณ์ [C-19160 ], [202.29.179.164]
เมื่อวันที่ : 05 มิ.ย. 2558, 13.43 น.

ขอบคุณ คุณเปิดฟ้า ก้องหล้า สำหรับคำชม​และคำอวยพรงานเขียนชิ้นนี้นะคะ​ ยินดี​ที่มีมิตรเพิ่มขึ้น​อีกหนึ่ง​ท่าน ไว้คอยติดตามงานเขียนกัน​และกันต่อ​ไปนะคะ​

แจ้งลบข้อความ


สั่งให้ระบบส่งเมลแจ้งการเพิ่มเติมความเห็น
 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น